Melatonin
Melatonin - hormón mládí a spánku
Melatonin - hormón mládí a spánku

Každá tabletka obsahuje 3 mg / 5 mg melatoninu, který je v našem organismu zodpovědný za přirozený spánkový cyklus. Tento hormon si naše tělo dokáže produkovat i samo, ale věkem i vlivem vnějších faktorů (záření ..) jeho tvorba klesá.
Zajímají Vás detaily? Máte o něj zájem?

Popis a působnost melatoninu najdete zde. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte. V případě zájmu o tento produkt stačí pouze vyplnit objednávku.
Nespavost
Nespavost = problém
Melatonin Nespavost
Melatonin - hormón mládí a spánku

Nespavost - vážný problém

Nespavost - vážný problém
Nespavost - vážný problém

Nespavost nebo-li insomnie je nejčastější skupina poruch spánku, jejíž hlavním příznakem je porucha usínání anebo průběh spánku (přerušovaný spánek, brzké probouzení).

Poruchy spánku rozdělujeme podle převažující příčiny na insomnie (nespavost), hypersomnie (nadměrná spavost), poruchy cirkadiánního rytmu (tj. poruchy střídání spánku a bdění, netolerance směnného režimu např. v povolání) a parasomnie (chorobné stavy a jevy vyskytující se v souvislosti se spánkem, např. náměsíčnictví, mluvení ve spánku, noční křeče v lýtkách a mnoho dalších).

Z časového hlediska pak insomnie dělíme na krátkodobé či občasné (intermitentní) a chronické, trvající déle než 6 měsíců.

Nespavost může mít řadu vyvolávajících faktorů, které obvykle rozlišujeme na zevní a vnitřní. Ty by měly být pečlivě prozkoumány a zhodnoceny tak, aby bylo možno insomnii řádně léčit.

Mezi zevní faktory můžeme jmenovat stres a jiné vlivy z prostředí (jako je chlad, teplo, nepohodlné lůžko, hluk či pouhé tikání hodin) a nepřiměřenou spánkovou hygienu (režimová opatření). Spánková hygiena je soubor opatření, která mají usnadnit usínání a napomoci normálnímu průběhu spánku (viz níže).

K vnitřním faktorům pak řadíme tělesné a psychické potíže. Častým problémem spojeným s poruchou spánku bývá přítomnost choroby, která pacienta obtěžuje do té míry, že nemůže usnout. Může se jednat o stavy spojené s bolestí (bolesti svalů, kloubů, nádorová onemocnění), svěděním (různé ekzémy), endokrinní poruchy jako je zvýšená funkce štítné žlázy, plicní choroby (kašel, astma), srdeční choroby (arytmie, dušnost v souvislosti se srdečním selháváním) problémy se zažíváním (dyspepsie), dále silné emoční zážitky, úzkost a jiné neduhy, které dotyčnému takzvaně „nedají spát“.

Potřeba spánku je velmi individuální, průměrně se však pohybuje okolo 6-8 hodin a bohužel díky současnému náročnému životnímu stylu je doba spánku stále záměrně zkracována. Za chorobný je možné považovat stav, kdy spánek nepřináší dostatečný odpočinek, dotyčný se necítí zotavený, během noci se často budí, opakovaně nemůže usnout, během dne je unavený. Tímto si utváří začarovaný kruh ve smyslu takovém, že se pak snaží dohánět probdělý čas odpočinkem během dne, ulehnutím v odpoledních hodinách a v noci opět nemůže usnout a podvědomě si tak utváří návyk se spánkem během dne a bdělostí ve večerních, nočních až ranních hodinách. V odborných publikacích se hovoří o tzv. ďábelském kruhu.

Rizikové faktory nespavosti

Rizikovými faktory rozumíme stavy a podněty vedoucí k nespavosti, tj. nevhodné prostředí pro spánek zahrnující hluk (tikající budík a jiná elektronika v ložnici), zápach, horko, chlad, nevyhovující lůžkoviny či lože (např. tvrdá či příliš měkká matrace).

Dále užívání stimulujících nápojů jako je káva, energetické nápoje a alkohol brzy před usnutím, kouření a požívání jiných návykových (především stimulujících) lá­tek.

Rovněž řešení sporů a stresujících záležitostí před plánovaným usnutím a zvýšená aktivita či sport méně než 5 hodin před spánkem mohou narušit proces usínání a spánku.

Také pospávání během dne a pobyt v posteli v době, kdy normálně nespíme nebo o to ani neusilujeme, nám může utvořit návyk, kdy si ulehnutí přestaneme spojovat s dobou, kdy obvykle chodíme spát a s místem, kde obvykle spíme.

Prevence nespavosti

Jak již bylo několikrát zmíněno, důležitá je zejména spánková hygiena, vyřešení všech rizikových faktorů pro spánek a včasné řešení již nastalých problémů se spánkem. Obecně platí, že čím více se problémy odkládají, tím více nás obtěžují a mohou být hůře řešitelné, případně se již nedaří zjistit, odkud daná problematika pramení.

Příznaky a projevy nespavosti

Dominujícími příznaky nespavosti je prodloužená doba usínání, přerušovaný spánek a brzké probouzení. Někdy si pacient na probouzení během noci nepamatuje, nicméně může být zvýšeně unavený, obtížně ráno vstává, necítí se zotavený po dostatečně dlouhé době pobytu na lůžku a během dne je celkově méně výkonný.

Léčba nespavosti

Správná léčba by v prvé řadě měla být zaměřena na režimová opatření, jejichž součástí je nácvik spánkové hygieny a dále léčba vyvolávající příčiny, kterou se snažíme odstranit, což znamená aktivně pátrat po jiných chorobách, které mohou být zdrojem nespavosti, aniž by si to třeba i nemocný uvědomoval.

Spánková hygiena zahrnuje několik jednoduchých pravidel – zamezit ulehnutí na lůžko předčasně, tedy až v době, kdy se cítíme skutečně unavení a kdy obvykle chodíme spát (vhodné je si stanovit hodinu ulehnutí ke spánku a tu každý den dodržovat).

Měl by platit přísný zákaz spánku během dne, což bývá u řady pacientů dosti častým zvykem. Pokud se nám nedaří usnout, můžeme zkusit nějakou jednoduchou činnost a opět se vrátit na lůžko a pokusit se usnout. Lůžko bychom měli používat jen ke spánku, abychom si utvořili návyk.

Z jídelníčku vyřadíme alkohol, kávu, černý či zelený čaj, příliš energetické nápoje (limonády, džusy) a potraviny, a to převážně v odpoledních a pozdních večerních hodinách. Omezení kouření taktéž pomáhá. Rovněž sportovní a jiné fyzicky či psychicky náročné aktivity bychom měli přibližně 5 hodin před spánkem omezit či vynechat.

Během dne bychom měli mít přiměřenou fyzickou aktivitu. Měli bychom se naučit zvládat stres jak v práci, tak v soukromí (existuje řada volně dostupných kursů či knih), případně se ho snažit omezit (zaměstnat ostatní členy rodiny např. v péči o děti, sourozence, prarodiče apod., opustit příliš stresující zaměstnání případně pokud máme povolání více, ponechat si jedno a na to se plně soustředit).

Standardním krokem je úprava ložnice ve smyslu izolace, ztišení, klidu, vytvoření zázemí a bezpečí.

Pokud nepomůže nácvik spánkové hygieny a vytvoření vlastních spánkových rituálů, jako je například četba knížky před spaním, přistupuje se k léčbě farmakologické. Ta zahrnuje podávání léků ze skupiny tzv. hypnotik (nebenzodiazepinová i benzodiazepi­nová), pokud je součástí potíží i úzkost, podávají se anxiolytika (ztišující léky proti úzkosti).

Poruchy cirkadiánního rytmu (porucha střídání spánku a bdění) se řeší podáváním melatoninu, což je hormon přirozeně produkovaný v lidském těle a normálně navozující spánek (obvykle užíván při cestování letadlem).

Jak si mohu pomoci sám

Pomoci si můžete hned několika způsoby. Jednak dodržováním a nácvikem spánkové hygieny a vyhnutím se rizikovým faktorům včetně vyvarování se nadměrného stresu a problémů v práci či rodině.

Navíc se může pokusit o navození spánku pomocí celé řady čajů, které jsou běžně dostupné v lékárnách, drogeriích či supermarketech. Takové čaje či čajové směsi obvykle obsahují meduňku lékařskou, kozlík lékařský či chmel otáčivý. K dispozici jsou i kapky či tablety s těmito bylinkami. Na některé pacienty působí velmi příznivě.

Komplikace nespavosti

Hlavní komplikací je zejména únava a psychické potíže které nespavost logicky s sebou přináší. Z únavy pramení řada nehod během dne, ať už automobilových, pracovních či jiných, snížená koncentrace a schopnost se učit.

Strach z nemožnosti usnout v postiženém vyvolává stále vzrůstající úzkost, ve výsledku se pak u pacienta můžeme potýkat s depresí.

Zdroj: http://nemoci.vitalion.cz/nespavost/

Melatonin / Indikace / Jet lag - pásmová nemoc / Spánkové cykly / Nespavost / EU (EFSA) a melatonin


©2011-2023 cz-melatonin.zdravystyl.sk